Chuang Tzu’nun …

Chuang Tzu’nun Peşinden

Meyva vermeyen bir ağaç kadar
faydasız olsun bu yazdıklarım.
Dallarını meyvasına tamâ edip
kimse taşa tutmasın.
Bu yazdıklarım çok budaklı, çok bükümlü
bir ağaç kadar faydasız olsun.
O zaman marangozlar
kesip biçmeye değer bulmaz böyle bir ağacı.
Dokusu gevşek, gözenekleri geniş, reçinesiz
bir ağaç gibi faydasız olsun bu yazdıklarım.
Odun olmaz bu ağaçtan desinler,
yakmasınlar.
Faydasız olsun, yine de
bir ağaç gibi olsun bu yazdıklarım:
Kökü toprakta;
başı gökyüzüne dönük.
Belki kimse bahçesine dikmez,
şehrin bulvarlarına da sokmazlar onu.
Ama
uzak, kıraç bir ıssızlıkta
bunalmış bir yolcu
dibinde oturacağı,
sırtını dayayacağı bir ağaç buldu diye
ferahlarsa
bu yeter.

Çev: İsmet Özel
(Faydasız Yazılar)

Reklamlar

Tatilde Tembellik Eden Türkler

Şair İsmet Özel, “Elmanın Kalbine Eşelek Diyen Biz Türkler” adlı denemesinde barbar toplumlarla medenî toplumların dünyayı algılama biçimini karşılaştırırken bir sözcükten yola çıkar. Elma vb. meyvelerin çekirdeklerini ihtiva eden ve yenmeyen kısmını Türkler, önemsiz olduğunu düşündükleri için, eşelek (artık, çöp) olarak adlandırırken medenî toplumlar (Batılılar) buna core/coeur (öz, esas, kalp) demişler. Zaten Fransızcada coeur aynı zamanda kalp anlamına gelirmiş. Okumaya devam et